Ứng dụng phương pháp chọc hút mủ apxe gan dưới định hướng của siêu âm ở bệnh viện 17

80 August 31, 2017 0

Tác giả: Đoàn Thu Hường 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1998

Số: 4

Trang: 9-10

Liên kết