Ứng dụng tạo Plasmid tái tổ hợp để nghiên cứu các chủng vi rút Rhino lưu hành tại Khánh Hòa và Bình Định năm 2008-2010

82 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 3

Trang: 51-53


Liên kết