Ung thư biểu mô túi noãn hoàng: một loại u sau phúc mạc hiếm gặp ở người trưởng thành

368 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1998

Số: 8

Trang: 34-36

Ung thư biểu mô túi noãn hoàng ở người trưởng thành nằm sau phúc mạc là một thể hiếm của u tế bào mầm nói riêng của các u sau phúc mạc nói chung. Bệnh nhân nữ 16 tuổi vào viện do đau tức hạ sườn phải, kèm theo khối u được xác định sau phúc mạc bằng siêu âm, chụp UIV, chụp cắt lớp. Kết quả AFP dương tính, hướng tới chuẩn đoán ung thư tế bào mầm sau phúc mạc trước mổ. Kết quả khẳng định ung thư biểu mô túi noãn hoàng. Nên làm xét nghiệm các chất chỉ điểm khối u nếu có u sau phúc mạc như AFP, HCG để có thể chẩn đoán bản chất của khối u thuộc ung thư tế bào mầm, có thể đáp ứng với điều trị hoá chất và tia xạ.
Liên kết