Ước tính nguy cơ bệnh động mạch vành theo thang điểm Framingham ở bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hóa

185 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 4

Trang: 78-82


Liên kết