Ưu sinh học trong thực hành sản phụ khoa

177 August 31, 2017 0

Tác giả: Đào Xuân Dũng 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1986

Số: 4

Trang: 42-48

Ưu sinh học (một khoa học nhằm cải thiện con người về mọi mặt) ngày càng được chú ý nhiều hơn là do tình hình khuyết tật di truyền có khuynh hướng gia tăng, nhiều hiện tượng xã hội là biểu hiện tự phát của tinh thần ưu sinh, những quan niệm về nhân quyền đã đổi thay. Để hạn chế các khuyết tật di truyền, ngoài thế cân bằng tự nhiên, còn có vai trò của sinh đẻ kế hoạch, phụ khoa và sản khoa bao gồm: kiểm soát sinh đẻ, cố vấn di truyền, cấp chứng chỉ y tế trước kết hôn, thụ tinh nhân tạo. Bên cạnh đó, có vai trò của môi trường và các yếu tố kinh tế - xã hội, một vài khả năng của tương lai đối với phẩm chất di truyền của con người. Quan niệm ưu sinh học trong thực hành sản khoa cũng được đề cập.
Liên kết