Vài nhận xét về xử trí apxe phổi nhân 50 trường hợp

58 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1984

Số: 5

Trang: 25-26+34

Nghiên cứu 50 bn apxe phổi, tuổi trung bình 30, điều trị tại Viện Quân Y 108 từ 1975-1983. Đa số bn đều bị apxe phổi cấp tính, đã được điều trị nội khoa trong 3 tuần trước khi nhập viện. Kết quả: Có tới 70% bn được điều trị hoàn toàn bằng nội khoa. Chống nhiễm khuẩn bằng kháng sinh liều cao với 3 loại kháng sinh trong 3 tuần liên tục gồm penixilin, streptomycin và một loại truyền tĩnh mạch. Trong số 35 bn điều trị nội khoa thì 30 bn khỏi bệnh, 5 bn tử vong. Trong số những bn tử vong có 2 bn bị nhiễm khuẩn huyết, 2 bn tử vong do suy kiệt. Trong số 15 bn được xử trí ngoại khoa thì 2 bn tử vong, 1 bn apxe thùy dưới phổi phải đã gây biến chứng giãn phế quản toàn bộ. Tỷ lệ tử vong tổng quát là 14%. Trong điều trị apxe phổi phải áp dụng phương pháp tổng hợp, chủ yếu là điều trị nội khoa, điều trị ngoại khoa chỉ chiếm khoảng 30%.
Liên kết