Vai trò của điện tâm đồ trong dự đoán vị trí tắc động mạch vành ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim trước vách cấp chỉ có tổn thương ở động mạch liên thất trước

114 August 31, 2017 1

Tác giả: Phạm Thị Hồng Thi 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 34-38

Liên kết