Vai trò của siêu âm gắng sức bằng Dobutamin trong chẩn đoán bệnh động mạch vành

179 August 31, 2017 0

Năm: 2000

Số: 21 - Phụ san đặc biệt 2 phục vụ Đại hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam

Trang: 521-530

Liên kết