Vai trò hạnh nhân (amygdala) đối với quá trình trưởng thành sinh dục và hoạt động buồng trứng ở chuột cái

204 August 23, 2017 0

Tác giả: Trần Ngọc Bảo 

Chuyên ngành: Sinh lý bệnh học

Năm: 1985

Số trang: 135 tr.

Nghiên cứu trên chuột cái dòng Wistar thuần chủng. Kết quả: nhân hạnh nhân vỏ (ACO) tham gia vào cơ chế phát triển buồng trứng, thông qua sự bài tiết FSH, ảnh hưởng này thể hiện rõ từ tuổi bắt đầu trưởng thành sinh dục. Nhân hạnh nhân vỏ mẫn cảm với tác dụng ức chế của estrogen lên sự bài tiết LH; mức mẫn cảm của nhân vỏ thấp hơn vùng cung-bụng giữa của vùng dưới đồi ở cả 3 lứa tuổi chuột thí nghiệm. Nhóm nhân hạnh nhân vỏ-giữa- (ACM)- thuộc phức hợp hạnh nhân trong đó có cả ACO - liên hệ với vùng dưới đồi qua bó vân tận (BST). Qua ST, ACM tham gia điều hòa hoạt động sinh dục, đặc biệt là sự rụng trứng. Sau khi loại bỏ ACM bằng cách cắt ST cả 2 bên, sự hoạt động sinh dục bị biến đổi. Chức năng sinh dục trở lại bình thường nhờ hoạt động bù trừ của BST.
Liên kết