Về 8 trường hợp Thalassemia được chỉ định phẫu thuật cắt lách tại trung tâm truyền máu huyết học, TP-HCM

150 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1993

Số: 8

Trang: 79-82

Liên kết