Viêm cổ tử cung do chlamydia trachomatis ở phụ nữ tại huyện Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

130 August 31, 2017 2

Năm: 2001

Số: 1

Trang: 37-41

Nhằm mục đích khảo sát tần suất viêm cổ tử cung do Chlamydia trachomatis. Trong thời gian từ tháng 2/1998 đến tháng 3/19999 đã thực hiện nghiên cứu cắt ngang trên 415 phụ nữ có gia đình từ 15 đến 49 tuổi đang sống tại huyện Hóc Môn TP Hồ Chí Minh. KQ cho thấy có 18,07% phụ nữ tại đây bị viêm CTC do chlamydia trachomatis. Dưới 25 tuổi có 12 trường hợp so với trên 25 tuổi là 63 trường hợp. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa triệu chứng huyết trắng và nhiễm chlamydia trachomatis.
Liên kết