Viêm tai giữa thanh dịch trẻ em

121 August 31, 2017 0

Tác giả: Nhan Trừng Sơn 

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 23-25

Viêm tai giữa thanh dịch là bệnh hay gặp ở trẻ em. Đa số bệnh tự lành, một số ít có thể gây biến chứng nghe kém. Bệnh có biểu hiện xuất tiết dịch nhầy trong hòm nhĩ nhưng nhĩ còn nguyên và không có triệu chứng viêm nhiễm cấp. Bài báo đã đề cập đến sinh lí bệnh, lâm sàng, cận lâm sàng, diễn biến và điều trị bệnh viêm tai giữa thanh dịch ở trẻ em (đặt ống nhĩ, mở hòm nhĩ gỡ dính, mổ thượng nhĩ vá nhĩ, mổ xương chũm vá nhĩ, chỉnh hình xương con).
Liên kết