Xác định các đột biến điểm trên các gen DHFR, DHPS, PfCRT và PfMDR1 của ký sinh trùng sốt rét Plasmodium Falciparum liên quan đến tính kháng thuốc bằng kỹ thuật PCR

229 August 31, 2017 0

Năm: 2006

Số: 6

Trang: 28-34

Liên kết