Xác định cấu trúc của chất có tác dụng kháng vi nấm Pityrosporum orbiculare chiết từ cây riềng nếp (Alpinia galanga Swartz) ở Việt Nam

160 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2005

Số: 4

Trang: 17-21

Chiết xuất phân đoạn dầu riềng từ 1,7 kg bột củ riềng nếp, chiết bằng phương pháp ngấm kiệt với dung môi phân cực. Bốc hơi dung môi thu được khoảng 180ml dầu nâu sệt, cho hoạt tính kháng vi nấm Pityrosporum orbiculare. Từ phân đoạn dầu riềng qua sắc ký cột đã thu được một phân đoạn tinh khiết, chứa chất G, có hoạt tính kháng Pityrosporum orbiculare với MIC= 0,125 µl/ml, tương ứng với sự pha loãng 8000 lần. Qua phân tích sơ bộ có thể kết luận chất G chính là galangal acetat có cấu trúc hóa học là 1’- acetoxy chavicol acetat; C13H14O4= 234). Đây là lần đầu tiên chất 1’- acetoxy chavicol acetat được phân lập từ riềng nếp ở Việt Nam và chứng minh tác dụng kháng vi nấm Pityrosporum orbiculare, giải thích việc dân gian sử dụng cây này để trị bệnh lang ben.
Liên kết