Xác định kích thích trung bình của động mạch chủ bụng ở người dân trên 50 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh qua siêu âm

124 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 11

Trang: 19

Liên kết