Xác định kích thước trung bình của động mạch chủ bụng ở người dân trên 50 tuổi ở Tp. Hồ Chí Minh qua siêu âm

157 April 11, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 11

Trang: 19

Liên kết