Xác định một số thông số Doppler của động mạch tử cung người mẹ, động mạch rốn, động mạch não thai nhi bình thường (28 - 42) tuần

222 August 23, 2017 0

Tác giả: Trần Danh Cường 

Chuyên ngành: Sản phụ khoa

Năm: 2007

Số trang: 179Tr.

Nghiên cứu 100 thai phụ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 2 năm 2003-2004. Kết luận: các chỉ số Doppler TSSD, CSTK(RI) và CSX(PI) ở thai nghén bình thường đều giảm dần về cuối thai kỳ với p<0,01, đối với động mạch (ĐM) tử cung mẹ, ĐM rốn, TSSD, CSTK(RI) của ĐM não và với p<0,05 đối với CSTK (RI) của ĐM não. Chỉ số Doppler của ĐM tử cung 2 bên không khác nhau với p>0,05 và không phụ thuộc vào vị trí bám của rau. Các chỉ số Doppler này liên quan tuyến tính với tuổi thai. Trị số trung bình của chỉ số trở kháng não/rốn luôn >1 (1,3) ở thai nghén bình thường. Thăm dò Doppler các mạch máu của mẹ-thai hoàn toàn có thể thực hiện được. Các biều đồ tương quan các chỉ số với tuổi thai trong nghiên cứu này có thể ứng dụng trong thực tiễn.
 
Liên kết