Xác định nồng độ Malondialdehyd (MDA),Ferritin và sắt trong huyết thương của cặp mẹ con thai phụ bình thường

178 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2009

Số: 2

Trang: 107-112

Liên kết