Xử trí ổn định cơn huyết áp cao cấp diễn ở bệnh nhân có tuổi bằng nifedipine

72 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1991

Số: 4

Trang: 57-60

Nghiên cứu 50 bệnh nhân (BN) (44 nam, 6 nữ) từ 42-78 tuổi, có thời gian mắc bệnh huyết áp (HA) cao từ 4-35 năm. 42 BN có HA cao và nhiễm mỡ xơ mạch. Khi có cơn HA cao, BN được dùng nifedipine (Adalat) bằng cách cắn nát viên thuốc, ngậm và nằm nghỉ. 3 BN được dùng liều 5mg, 47 BN dùng liều 10mg. Kết quả: 100% BN có tác dụng tối đa đạt được sau 1-2 giờ. 38/50 BN tác dụng hạ HA kéo dài 4-5 giờ, 10/50 BN tác dụng hạ HA kéo dài 5-6 giờ. Trong thời gian sử dụng nifedipine để ổn định cơn HA cao cấp diễn, ít thấy tác dụng phụ, chỉ có 1/50 BN bị nôn khi ngậm thuốc 15 phút.
Liên kết