Y tế dự phòng Việt Nam: thành tựu 10 năm đổi mới (1991-2000) và định hướng chiến lược 2001-2010

34 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Thưởng 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2002

Số: 1

Trang: 3-6

Hơn nửa thế kỷ qua, từ khi Cách mạng tháng Tám thành công đến nay, cùng với tiến trình cách mạng của dân tộc, ngành y tế nói chung và lĩnh vực y tế nói riêng đã có nhiều đóng góp trong thành tích chung của đất nước. Những thành tựu đạt được trong 10 năm qua: Phòng chống, kiểm soát các bệnh truyền nhiễm gây dịch; Phòng chống sốt rét; Phòng chống HIV/AIDS; Y tế môi trường; Y tế lao động; Dinh dưỡng cộng đồng; Kiểm dịch y tế biên giới; Y tế trường học; Củng cố tổ chức và phát triển đội ngũ cán bộ y tế dự phòng; Nghiên cứu và áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ; Thi đua khen thưởng
Liên kết