Yếu tố tiên lượng và tái phát sau điều trị ung thư vòm họng giai đoạn III, IV(MO) bằng máy gia tốc (3D) phối hợp hóa trị đồng thời

182 August 31, 2017 0

Tác giả: Bùi Công Toàn 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 4

Trang: 15-17

 
Liên kết