Gây mê và Hồi sức (43)

Bản ghi
Tiêu đề
Tác giả
Năm

Biến chứng co giật do gây mê

118 views August 31, 2017 0

Điều trị phổi sốc

94 views August 31, 2017 0

Gây mê hạ huyết áp chỉ huy

86 views August 31, 2017 1

Gây mê ngoài màng cứng cho mổ

126 views August 31, 2017 0

Bản ghi
Liên kết