Kết quả tìm kiếm theo từ khóa "penicilin" có 10 tài liệu

Bài trích: 10

Bản ghi

Cải tạo penicilin

Tác giả: Phạm Đình Sửu

Tạp chí: Dược học

Từ khóa: penicilin

99 views 0

Bản ghi
Liên kết