Kết quả tìm kiếm theo từ khóa "prostaglandin" có 10 tài liệu

Bài trích: 9

Bản ghi

Prostaglandin

Tác giả: Lê Đức Trình Lê Văn Tri

Tạp chí: Dược học

Từ khóa: prostaglandin

236 views 0

PROSTAGLANDINE

Tác giả: Lê Văn Tri

Tạp chí: Nội khoa

Từ khóa: Prostaglandine

110 views 0

PROSTAGLANDINE (cơ chế tác dụng)

Tác giả: Lê Văn Tri

Tạp chí: Nội khoa

Từ khóa: prostaglandine

102 views 0

Bản ghi
Liên kết